קן ראשכ"ז🥳

ו׳ תשרי, שבת שובה, פרשת וילך

01/10/22