גרעין סהר סמינר ברית הקבוצה

כ׳ תשרי, סוכות ו׳ (חוה״מ)

15/10/22