גרעין רעי ומשפחת ערמוני

כ׳ תשרי, סוכות ו׳ (חוה״מ)

15/10/22