פאלקוו

כ״ה חשון, שבת מברכים חודש כסלו, פרשת חיי שרה

19/11/22