הקבלש של צור

י״ח אדר א׳ תשע״ט, פרשת כי תשא

23/02/19