סמינר הקבוצה הגאה, משלחת שומריה

י״ז אייר, פרשת בהר

17/05/19