לחע

כ״ו סיון, שבת מברכים חודש תמוז, פרשת קורח

29/06/19