משפה בר

כ״ד תמוז, שבת מברכים חודש אב, פרשת מטות

27/07/19