מחלקה 1

ו׳ אב תרע״ט, שבת חזון, פרשת דברים

02/08/19