קבוצת שחקי

ט׳ אב תשע״ט, שבת חזון, ערב תשעה באב, פרשת דברים

10/08/19