משפחת העוגן

י״ח אלול תרע״ט, פרשת כי־תבוא

13/09/19