סמינר עמק יזעראל

כ״ה אלול תרע״ט, סליחות, פרשת נצבים־וילך

20/09/19