סמינר עמק יזעראל

כ״ה אלול, סליחות, פרשת נצבים־וילך

20/09/19