סמינר עמק יזעראל

כ״א אלול, סליחות, פרשת כי־תבוא

21/09/19