שנחדשה יש

ו׳ תשרי תש״פ, שבת שובה, פרשת וילך

05/10/19