כבד את אביך ואת אימך

כ״ב תשרי תש״פ, שמיני עצרת

07/10/19