כבד את אביך ואת אימך

כ״ב תשרי, שמיני עצרת

07/10/19