אדרת רבדים

ו׳ תשרי, שבת שובה, פרשת וילך

05/10/19