נעמנים

כ״ז תשרי תש״פ, שבת מברכים חודש חשון, פרשת בראשית

26/10/19