בדיקה

כ״ה חשון, שבת מברכים חודש כסלו, פרשת חיי שרה

23/11/19