גרעין עתה

כ״ח טבת תש״פ, שבת מברכים חודש שבט, פרשת וארא

25/01/20