הפגנת הנוער

כ״ו טבת תר״פ, שבת מברכים חודש שבט, פרשת וארא

17/01/20