פלוגת כחל

כ״ה אדר, שבת החדש, שבת מברכים חודש ניסן, פרשת ויקהל־פקודי

21/03/20