פלוגת כחל

כ״ה אדר תש״פ, שבת החדש, שבת מברכים חודש ניסן, פרשת ויקהל־פקודי

21/03/20