פתיחת שבוע

ט״ז אב, שבת נחמו, פרשת ואתחנן

31/07/20