פתיחת שבוע

ט״ז אב תר״פ, שבת נחמו, פרשת ואתחנן

31/07/20