מוקד צלמון

ח׳ תשרי, שבת שובה, פרשת האזינו

26/09/20