מוקד צלמון

ח׳ תשרי תשפ״א, שבת שובה, פרשת האזינו

26/09/20