קן מנור

כ״ה חשון תרפ״א, שבת מברכים חודש כסלו, פרשת חיי שרה

06/11/20