קן געתון - שבוע מוסד

י״ט כסלו, פרשת וישלח

05/12/20