מסיבת כבדים

י״ז שבט, שבת שירה, פרשת בשלח

30/01/21