מסיבת כבדים

י״ז שבט תשפ״א, שבת שירה, פרשת בשלח

30/01/21