מרכז יום לקשיש רמת השרון

א׳ אדר, שבת שקלים, ראש חודש אדר, פרשת משפטים

13/02/21