סמינר מחזור למידה - קיבוץ פיצות

כ״ב אדר תשפ״א, שבת פרה, פרשת כי תשא

06/03/21