קבלש של השמחות

כ״ז אלול תשפ״א, פרשת נצבים

04/09/21