גרעין זיו

כ׳ שבט, פרשת יתרו

22/01/22התעוררי


G D C G
את אחת וליבך אחד
G D G
את אחת וליבך אחד

G C G
התעוררי התעוררי,
G
בואי אל גני
G D C G
קומי אורי שיר דברי

G C G
התעוררי התעוררי
G D G
אבוא אל גנך כי בא אורי

בוא


A D E A
בוא נפזר את מסך הערפל
F#m A D E A
בוא נעמוד באור ולא בצל
A D F#m
עד מתי נמשיך לברוח
A E A
אל משחקים של כוח

A D E A
מותר לך לבכות לפעמים
A D E A
כשמשהו נשבר בך בפנים

D A D F#m
ספר לי קצת על רגעי הפחד
A D E D
קל הרבה יותר לפחד ביחד


A D A
וכשרוחות קרות ינשבו בחוץ
A D
אשלח בך אש חמה
A D A
יום אחד אולי תפסיק לרוץ
A E
בין הצללים, בנשמה
D E A
בוא נפזר את מסך הערפל
F#m A D E A
בוא נעמוד באור ולא בצל
A D F#m
עד מתי נמשיך לברוח
A E A
אל משחקים של כוח

A D E A
מותר לך לרעוד לפעמים
A D E A
כשמשהו נפלא קורה בפנים
D E D F#m
ספר לי קצת על רגעי הפחד
A D E D
קל הרבה יותר לפחד ביחד

אני ישנה

אני ישנה, וליבי ער , וליבי ער
קול דודי דופק, דופק, פתחי לי
פתחי לי אחותי רעייתי יונתי,
יונתי תמתי, פתחי לי
שראשי נמלא טל, קווצותיי רסיסי לילה.
פשטתי, את כותונתי איככה, אלבשנה
רחצתי את רגליי, איככה אטנפם.
דודי, שלח ידו מן החור, ומעיי, המו עליו.
קמתי אני, לפתוח לדודי; וידיי נטפו מור,
ואצבעותיי מור, עובר על, כפות המנעול.
פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר
השבעתי אתכם, בנות ירושלים
אם תמצאו, את דודי
אם תמצאו, את דודי מה מה מה תגידו לו,
אם תמצאו, את דודי מה מה מה תגידו לו,
תגידו לו שחולת
שחולת אהבה אני.