מי אנחנו?

    • האתר נוצר על ידי הקוד השומרי - חבורה של בוגרי השומר הצעיר ששמה לה כמטרה להביא את הטכנולוגיה לשירות האדם.
      בעולם כפי שהוא נראה כיום, למסכים תפקיד ממסך בין האדם לעצמו, ובין האדם לחבריו, למשפחתו ולעולמו. אנו מאמינים שזו היא לא גזרת גורל - ומתוך כך בוחרים לנצל את כוחה של הטכנולוגיה כדי לייצר התקרבות וחיבור.
      מחולל קבלות השבת הוא סמל לגישה זו - מטרתו לצקת תוכן למפגש אנושי שבועי, בכל פורום בו תבחרו - עם משפחה, חברים, תלמידים, חיילים ושותפים אחרים.