כתבים ציוניים - הרצל

במה ייחודה של הציונות? בהיותה תנועה לאומית שמהותה לא פריקת עול שלטון של עם זר, אלא מהפכה עממית של שינוי סדרי החיים הישנים. הציונות היא הפיכה אישית וחברתית בה כל אדם נתבע למעשה – להגשמה...
יש אנשים שאינם מבינים אותנו כראוי, וסבורים שמטרת מאמצינו היא לשוב לארצנו. האידיאל שלנו הולך הלאה מזה. הוא אידיאל שאין לו סוף, שלעולם הוא הולך וגדל...
דווקא אלה מבינינו המוכנים כיום למסור את כל ישותם בעד העניין, יצטערו על כל צעד שעשו לשם כך, אם יצליחו רק לכונן חברה חדשה, ולא גם חברה צודקת יותר.

קטע קריאה יהדות ציונות יום העצמאות

מס' הופעות בקבלות שבת: 4