רואים רחוק רואים שקוף - יענקל'ה רוטבליט

צר היה כל כך
הייתי אז מוכרח
לפרוש כנפיים ולעוף
אל מקום שבו
אולי כמו הר נבו
רואים רחוק רואים שקוף

בן אדם כעץ שתול על מים
שורש מ ב ק ש
בן אדם כסנה מול השמיים
בו בוערת אש

אז דרכי אבדה
חיי היו חידה
צמא כמו הלך במדבר
אל מילת אמת
שכוח בה לתת
לשאת פנים אל המחר

בן אדם כעץ שתול על מים...

בערה בי אש
יצאתי לבקש
שנים סערתי כסופה
שבתי אל ביתי
לראות שאת איתי
תבוא הדרך אל סופה

תקווה אובדן שיר

מס' הופעות בקבלות שבת: 2