אני פורים - לוין קיפניס

אני פורים, אני פורים
שמח ומבדח.
הלא רק פעם בשנה
אבוא להתארח.

רבי פורים, רבי פורים
אמור נא לי מדוע.
מדוע לא יחול פורים
פעמיים בשבוע

הידד פורים, הידד פורים
הכו תוף ומצילתיים.
הו מי יתן ובא פורים
לחודש לחודשיים.

פורים שיר

מס' הופעות בקבלות שבת: 0