ליצן קטן - שרה לוי תנאי

ליצן קטן נחמד
רוקד עם כל אחד.
ליצן קטן שלי
אולי תרקוד איתי?
אולי, אולי, אולי תרקוד איתי?
אולי, אולי, אולי תרקוד איתי?

שיר פורים

מס' הופעות בקבלות שבת: 1