משנכנס אדר - עממי

משנכנס אדר
מרבין בשמחה.

חייב אדם לבסומי
עד דלא ידע

שיר פורים

מס' הופעות בקבלות שבת: 2