דרך הלב - עממי

D EM
תנו לדרך הלב, תנו לדרך הלב
EM D C
תנו לדרך הלב להאיר

EM D G
לב עלי לב עלי לב
EM D C
דרך שמחה וכאב

אור עלי אור עלי אור

שיר אהבה תקווה אומץ

מס' הופעות בקבלות שבת: 1