אם בתוך האש - אמיר פייס

EM
אם בתוך האש אם בתוך הים תפילתי עולה
Em
אל מקום שוכן אל מקום שכינה אל המעיין
EM E
בשורת חי שטה אל האור נשמה גדולה

שיר טבע תפילה תקווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 1