שם מעבר לקשת - הרולד ארלן


EM C
שם מעבר לקשת
C F
בענן
C F
יש עולם נהדר
F AM G
כמו בסיפור ישן

EM C
שם מעבר לקשת
C F
במרומים
C F
שם מעבר לקשת
G
חלומות שמה
F AM
מתגשמים

C
אם עוד מעט ייפול כוכב
G
הוא את שמיי יצבע זהב
F AM
הלילה
C
ואז בארץ הפלאות
G
שוב ייתגשמו המשאלות
F AM
הרחק למעלה

שם מעבר לקשת
שיר וגן
אל מעבר לקשת
לו רק לעוף ניתן

אל מעבר לקשת
לו רק לעוף ניתן

ציפור האושר שם בגן
מעבר לקשת
לו לעוף ניתן

שיר טבע שיר חול מסע

מס' הופעות בקבלות שבת: 2