אמא אדמה - יענקלה רוטבליט


Cm Abdim7 Cm
היא תביט אלי טובה וחכמה
Eb Bb Cm
כמו בבן השב הביתה מן הדרך
Cm G Fm
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
Abdim7 Cm Abdim7
אמא אדמה
Cm Abdim7 Cm
היא תגיד "אתה עייף מן המסע
Eb Bb Cm
אל תפחד אני חובשת את פצעיך"
Cm G Fm
היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
C Abdim7 Cm Abdim7
אמא אדמה אמא אדמה
C F C
נה נה נה נה נההה נה נההההה
C G D F
נה נה נההההה הההההה ההה הההה
C F C
נה נה נה נה נההה נה נההההה
G D7 D Am E F
ההה ההה ההההה הההה הההה הההה

Cm Abdim7 Cm
היא תביט אלי טובה וחכמה
Eb Bb Cm
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
Cm G Fm
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
C Abdim7 Cm Abdim7
אמא אדמה אמא אדמה

Cm Abdim7 Cm
נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
Eb Bb Cm
נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
Cm G Fm
נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
Abdim7 Cm Abdim7
אמא אדמה אמא
Cm Abdim7 Cm
אדמה אמא אדמה

טבע מסע שיר ט"ו באב

מס' הופעות בקבלות שבת: 1