התעוררי - אסנת לב ארי


G D C G
את אחת וליבך אחד
G D G
את אחת וליבך אחד

G C G
התעוררי התעוררי,
G
בואי אל גני
G D C G
קומי אורי שיר דברי

G C G
התעוררי התעוררי
G D G
אבוא אל גנך כי בא אורי

שיר אהבה אמונה באדם תקווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 5