בעיניה - גיל דור


Gm
בעיניה מי יודע
Gm‎
עננים אפורים מתפזרים לארבע רוחות
Gm‎        F
נחל אכזב מתמלא
Gm‎        F‎
דשא ירוק מכסה
Gm‎ 
והמרחב נפתח


Gm‎ 
לשמים זוג עיניים
Gm‎ 
מביטות מחפשות צוללות בכחול הקר
Gm‎       F ‎
מרחפות באוויר
Gm‎       F‎ 
אל הזהב המאיר
Gm‎ 
את שיערה הרך

Bb‎         F‎      Gm‎ 
משאלה מה את רואה
Em‎             Gm‎        D7‎      Gm‎ 
מה בליבך הצוחק אל אותה הדממה
Em‎              F‎ 
אז את עיני לי תפקח
Em‎             F‎ 
קשת אחת במזרח
Gm‎      D7‎ 
והלא די בכך

טבע שיר שלווה

מס' הופעות בקבלות שבת: 2