דברים שרציתי לומר - יענקל‘ה רוטבליט

D Em
יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי
B C
המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן
D Em
עמוקים מיני ים הסודות שאינם מובנים לי
B7 B C
שאולי לא אבין, לא אבין לעולם

G C
לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי
Am E
בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת
Em B Em B
ועצבות מהלה כל שמחה, כל שמחה ששמחתי
B C
כמו ביקשתי דבר, דבר שאבד


D Em
חלומות שחלמתי והם מקיצים בי עדיין
B C
שבריהם בעיניי נשטפים מפני בדימעה
D Em
ולילות יסורים לא ספורים שהטבעתי ביין
B7 B C
כאובד בדרכי, בדרכי הרעה

G C
אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכינו
Am E
וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות
Em B Em B
ואהבתי אותך והיה לנו טוב, טוב עד גדותינו
B C
והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות

אהבה שיר חול ענווה שיר

מס' הופעות בקבלות שבת: 3