הלוואי - אהוד מנור


Em B7 Am Em
הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
B7 G D7 Am Em
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה...
Em B7 Am Em
הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת
B7 G D7 Am Em
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה
Em B7 Am Em
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא
B7 G D7 Am Em
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה

B7 G D7 Am Em
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
Em B7 Am Em
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
B7 G D7 Am Em
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
Em B7 Am Em
הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב
הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה

הלוואי שלא נכאב...

טבע שיר חול יחד תקווה שיר

מס' הופעות בקבלות שבת: 3