אך טוב וחסד - תהילים כג

G F G C
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
AM G F G C
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי

AM G F EM7
ושבתי בבית יי לארך ימים
C G F EM7
ושבתי בבית יי לארך ימים

שירה מקודשת תפילה שיר

מס' הופעות בקבלות שבת: 2