ברית הדמים - אורי פסטר


DM C DM
אור אור אש
DM C
אדם לאדם
F C
עפר מלחש
GM F#M
הלילה נדם
F C
בברית הדמים
Em Bb
אנחנו דומים (שלום נבקש)
DM AM Em Bb
לבנים אדומים, (לאור ואש)
Bb
אדומים לבנים

DM AM GM
מראש לראש כביום בריאתו
C Bb
יחפש מבטו ויבוא לקראתו
GM DM
בשלום לשלום
C GM
בשלום ותודה
Bb
אור אני
AM EM
ואש אתה

GM
אור אור אני
F AM
ואש אש אתה
GM
שלום נבקש
F C
ויצאה קריאתה
C GM
בברית הדמים לכל העמים
EM Bb
אור אש ואנחנו אחים

שיר שלום אהבה טבע

מס' הופעות בקבלות שבת: 2