באה מאהבה - יהודית רביץ


Cmaj7 Em Cmaj7 Em
קצב הליכתה
B Cmaj7 Em
קמט בשמלתה
Am7
הם שיעידו הם שיגידו
Cmaj7 Em Cmaj7 Em
שדבק בה טעם האהבה
B Cmaj7 Em
עשב בשערה
Am7
ושתי עיניה גם מספרות עליה
Em B7 B4
שהיא באה מאהבה

Cmaj7 Em Cmaj7 Em
שמץ של מבוכה
B Cmaj7 Em
קסם בחיוכה
Am7
הם שיסבירו הם את סודה יסגירו
Em B7 B4
שהיא באה מאהבה

B C Em
כמה שהיא יפה
Am7
אור על פניה נח ורואים עליה
Em B7 B4
שהיא באה מאהבה
Em F
ריח שדה פורח
Em B7
ומשפתיה עולה ובא
Em F
טעם רוצה עוד פעם
Em B7
לטעום את טעם האהבה

שיר אהבה שיר חול

מס' הופעות בקבלות שבת: 2