לך אלי - רבי אברהם אבן עזרא


F#maj7 Ab C# Bbm
לך אלי תשוקתי,
F#maj7 Fm F#maj7 Fm
בך חשקי ואהבתי
F#maj7 Ab C# Bbm
לך לבי וכליותי,
F#maj7 Fm F#maj7 Fm
לך רוחי ונשמתי
F#maj7 Ab C# Bbm
לך ידי לך רגלי
F#maj7 Fm F#maj7 Fm
וממך היא תכונתי
F#maj7 Fm F#maj7 Ab C# Bbm
לך עצמי לך דמי ועורי
Bbm F#maj7 Fm
עם גוויתי

שיר אהבה תפילה

מס' הופעות בקבלות שבת: 1