אנא אל נא - במדבר יב יג

EM B7C D EM D EM
אָנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָ הּ

B7 G D C EM AM BM7 G
אָנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָ הּ

EM F G EM AM BM7 G
אָנָא אֵל נָא רְפָא נָא לָ הּ

שירה מקודשת תפילה שיר

מס' הופעות בקבלות שבת: 1